Informātikas un programmēšanas pamatu metodisko apvienību vadītāju un izglītības koordinatoru seminārs