Projekts: Z junior cafe

anaZana Izglītības atbalsta fonds 2010. mācību gada sākumā sāka dāvināt katrai Latvijas skolai iespēju izveidot skolas mājas lapu un bez maksas uzturēt to anaZana sistēmā Dāvana tiek dota ar nosacījumu, ka to administrēs paši skolēni un izmantos skolēnu iniciētā projekta vai biznesa attīstībai. Skolotāji, vecāki un uzņēmēji šajā projektā būs sadarbības partneri un palīgi.

Projekta būtība:

SIA "anazana" izglītības atbalsta fonds ir pieņēmis lēmumu 2010. mācību gada sākumā dāvināt katrai Latvijas skolai vienu bezmaksas mājas lapu, ar mērķi palīdzēt Latvijas skolu skolēniem un skolotājiem apgūt IT tehnoloģijas un izmantot tās savā ikdienas dzīvē. Skolēnui kopā ar skolotājiem varēs pieņemt lēmumu kādam mērķim šo lapu veidot - mācību uzņēmumu, projektu, pasākumu, notikumu reklāmai, skolas avīzes publicēšanai vai online biznesam. Projekts paredz anazana tehnoloģijas lietošanas apgūšanā iesaistīt gan skolotājus, gan skolēnus un izmantot to, kā vienu no mācību līdzekļiem informātikas priekšmeta pasniegšanā skolās.

Junior Achievement Latvija ir viens no projekta partneriem, kurš ir piekritis veidojot mācību uzņēmumu biznesa plānus izmantot SIA "anazana" piedāvāto tehnoloģiju mājas lapu un e-veikalu izveidei.

Projektā aicināti iesaistīties vispāriglītojošo skolu skolotāji. Projektā var tikt iesaistīti skolēnu vecāki, uzņēmēji un sabiedrība, tādējādi veicinot Latvijas pilsētu un reģionu izaugsmi un attīstību, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, inovāciju un pats galvenais, pašu cilvēku radošumu.