Mājas lapas vērtēšanas kritēriji

  1. Skolas mājas lapas dizains (no 1 līdz 10 punktiem)
  2. Skolas mājas lapas saturs. Augstāku novērtējumu saņems to skolu lapas, kurās būs radoša pieeja skolas dzīves atspoguļošanā, kā arī skolēnu veidotās sadaļas par skolēnu ārpusklases aktivitātēm skolā un ārpus tās (no 1 līdz 10 punktiem)
  3. Skolas mājas lapas izveidē maksimāli izmantotas anazana piedāvātās iespējas (no 1 līdz 10 punktiem)
  4. Skolas mājas lapas administrēšanā iesaistīto skolēnu, skolotāju un vecāku skaits (skolēnu,  skolotāju un vecāku skaits, kas apguva jauno anaZana tehnoloģiju mājas lapu un e-veikalu izveidei)
  5. Jaunu mājas lapu skaits, kuras izveidoja skolas projektā  iesaistītie skolēni, skolotāji vai vecāki (skolēnu un skolotāju skaits, kas izmanto jauno IT tehnoloģiju mājas lapu un e-veikalu izveidei savā darbā vai biznesā)
  6. Sistēmā uzaicināto jauno lietotāju skaits
  7. Jaunu mājas lapu skaits, kuras nopublicēja skolas projektā  iesaistītie skolēni, skolotāji vai vecāki un citi sistēmā uzaicinātie partneri
  8. Skolēnu mācību firmu izveidoto mājas lapu skaits


Visi rādīitāji tiek saskaitīti kopā
. Vinnē skola, kura iegūst lielāko punktu skaitu.

Balva tiks pasniegta 2014.gada septembrī.

SKOLA, IZVEIDO SAVU MĀJAS LAPU!

.

Paldies. Lūdzu pārbaudiet savu e-pastu un aktivizējiet mājas lapu.

  • www anazana.com