Projekta uzdevumi:

  1. Radošuma un sadarbības attīstība projekta mērķa grupās - skolēni, ekonomikas skolotāji, informātikas skolotāji, citi skolotāji, vecāki, uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji.
  2. Skolēnu mācību uzņēmumu konsultantu un informātikas skolotāju sadarbība inovatīvu uz interneta mārketingu un tirdzniecību orientētu skolēnu uzņēmumu izveidē. Iespēju robežās skolēnu vecāku iesaiste projektā.
  3. Iesaistīt pēc iespējas katras Latvijas skolas skolēnus skolēnu mācību uzņēmuma izveidē, izmantojot to teorētiskās un praktiskās zināšanas biznesa plānu izstrādē un ieviešanā, ar mērķi dod izpratni par to kas ir bizness un kā var izmantot IT risinājumu - anaZana sistēmu biznesa attīstībai.
  4. Iemācīt skolēnus lietot inovatīvu e-biznesa tehnoloģiju (skolēnu mācību uzņēmumiem un citiem skolēnu iniciētiem projektiem tiks dota bezmaksas pieeja anazana sistēmai, lai to izmantotu mārketingam un pārdošanai).
  5. Skolēnu iesaiste reālajā uzņēmējdarbībā un to apmācība sadarboties un veidot kopbiznesu ar reāliem Latvijas uzņēmumiem.