Projekta mērķis:

Veicināt IT tehnoloģiju apgūšanu un anaZana platformas www.anazana.com izmantošanu:

a) skolēnu, skolotāju, vecāku, uzņēmēju un pašvaldību kopprojektu izveidē Interneta vidē radošuma un sadarbības attīstībai,
b) skolēnu mācību uzņēmumu izveidē un attīstībā, turpinot Junior Achievement Latvija aktivitātes.

Projekta laiks: 48 mēneši (2010.g. septembris - 2014.g. septembris)