Projekta budžets

  • katrai skolai tiks uzdāvināta vienas mājas lapas bezmaksas uzturēšana anaZana sitēmā ar nosacījumu, ka tās izveidē un administrēšanā tiek iesaistīti skolēni, skolotāji un vecāki (anaZana Izglītības atbalsta fonds),
  • partneri nodrošinās PR, skolotāju un skolēnu līdzdalību projektā izplatot informāciju un vajadzības gadījumā piedāvās bezmaksas telpas apmācībai;
  • citas izmaksas, piemēram, braukšanas, lektoru utl., segs katrs projekta dalībnieks pats (ja nepieciešams).