Kāpēc projekta nosaukums ir "Z junior cafe"?

Tāpēc, ka Z - saīsinājums no vārda anaZana, junior - norāda uz Junior Achievement Latvia iesaisti projektā un uz to, ka projektā iesaistīti skolu jaunieši, savukārt, vārds "café" bez parastās izpratnes tiek attiecināts arī uz mazām neformālām publiskām diskusijām. Parasti tie ir dzīvi notikumi, kas bieži fokusējas uz kādas tēmas atvērtas apspriešanas sākšanu. Mūsu projektu mēs koncentrējam uz neparastu zināšanu apgūšanas procesu - būt radošiem un apgūt zināšanas sadarbojoties neformālā e-vidē - Z junior cafe.